ร่วมงานกับเรา

บริษัท เพาเวอร์เฮ้าส์ อิเลคตริค จำกัด

เราต้องการเพื่อนร่วมงานมาทำงาน  ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่จะทำงานและพัฒนาองค์กรไปกับเรา

สวิสดิการ :

ประกันสุขภาพ ประกันสังคม  โบนัส  เครื่องแบบพนักงาน กิจกรรมท่องเที่ยว ที่พักและค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัิตงานนอกพื้นที่)

ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

  1. วิศวกรไฟฟ้า   –   วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาใกล้เคียง
  2. ช่างเขียนแบบ –   ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า   มีความสามารถในงาน Drawing / ใช้ AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี

ทุกตำแหน่ง   :  มีความรู้ ความสามารถด้านการเขียนแบบ และสามาถใช้คอมพิวเตอร์/Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

:   สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

:   มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจร่วมงานกับบริษัท ส่งประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ในการทำงาน

มาทาง E-mail : nichanita.s@phe.co.th